Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://motozastavka.cz.

NÁZEV: MotoForYou s.r.o.
IČO: 10814523
SCHRÁNKA: 92mweq6
ADRESA: Bedřicha Smetany 316, 250 65 Líbeznice

Obecné podmínky

Nájemce bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté pronajímateli na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku budou pronajímatelem zpracovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností pronajímatele a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu dopravního prostředku. Nájemce prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté pronajímateli jsou přesné a zavazuje se po dobu trvání obchodního vztahu na základě nájmu dopravního prostředku oznámit pronajímateli všechny změny osobních údajů. Nájemce byl poučen a vzal na vědomí, že má přístup k osobním údajům, má právo na ochranu osobních údajů a má všechna další práva stanovená právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Nájemce v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s využitím rodného čísla pro účely obchodního vztahu na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku.

Cookies

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.